Журнал засновано 1996 року

Збірник "Нова парадигма: [журнал наукових праць]" є фаховим виданням з філософських та соціологічних наук.

Затверджено наказом Міністерства освіти науки і освіти України (протокол № 693 від 10 травня 2017 р.)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8429 від 11 лютого 2004 р.
Друкується за рішенням Вченої ради
Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова
Концепція журналу базується на багатоплановому науковому та
фі­лософському висвітленні актуальних проблем інформаційної
цивілі­зації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі
соціаль­ної педагогіки, психології, соціології, політології, філософії
та куль­турології. Видання розраховано на вчених гуманітарного
напрямку, аспірантів та докторантів, студентів та здобувачів.

ISSN 2222-4637

ISSN (on-line) 2616-8863

    • Журнал виходить щоквартально.
    • Редакція залишає за собою право редагування текстів статей, які до неї надходять.
    • Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів.
    • У разі передруку посилання на “Нову парадигму” обов’язкове.
    • Журнал регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встанов­леним ВАК України.

 

Новини

Вийшов 132 ВИПУСК Нової парадигми - 12.04.2018

З електронною версією можна ознайомитись в розділі АРХІВ

З М I С Т


Детальніше »
 
Вийшов 131 ВИПУСК Нової парадигми - 21.11.2017

З М I С Т


Детальніше »
 
Вийшов 130 ВИПУСК Нової парадигми - 24.08.2017

 З М I С Т


Детальніше »
 
Наукові праці в дискурсі Нової парадигми - 12.06.2012

Вашій увазі запропоновані наукові праці з питань особистості, суспільства, соціального організму тощо, в яких розкриваються ідеї Нової парадигми.


Детальніше »
 
Журнал "НОВА ПАРАДИГМА" став лауреатом Міжнародного Академічного Рейтингу "Золота Фортуна" - 30.09.2009

 


Детальніше »
 
 
 
Пошук по автору
Календар
Корисні посилання
http://www.npu.edu.ua
http://www.nbuv.gov.ua
http://www.bvp.npu.edu.ua
http://www.kuei.npu.edu.ua
http://gileya.org.ua
 
Copyright © 2009, www.novaparadigma.org.ua.
All rights reserved.