Вийшов 131 ВИПУСК Нової парадигми - 21.11.2017

З М I С Т

 

З електронною версією журналу можна ознайомитись в розділі АРХІВ

Ф I Л О С О Ф I Я
Корсак К. Велике трипілля та інші об’єктивно-наукові засади самовизначення українців у XXI ст.
Похресник А. Світова і національна наука: виклики  XXI століття 
Загурская Н. О смерти постчеловека (posthuman) и о постчеловеке (postman)
Михайліченко М. Громадянське суспільство як споживач університетських освітніх послуг
Гао Вейчжень Глобальна освіта як предмет соціально-філософського аналізу
Кірик Т. Філософія удосконалення виховної роботи зі студентами-медиками в сучасних умовах
Задувайло О. Теоретичні засади забезпечення права на інформацію: від державоцентризму до громадяноцентризму  
Стариковська О. Сутність громадської думки
Пивоварська К. Постмодернізм, толерантність і Веб 2.0. 


С О Ц I О Л О Г I Я
Туленков М. Самоврядний потенціал соціального управління в оптиці соціологічної аналітики
Согорін A. До питання впливу ЗМІ на дитячу аудиторію в контексті реалізації виховної функції
Внуков Є. Організаційно-управлінські складові у структурі організаційної культури з позиції секторального підходу
Городецька С., Жуков В. Структура інституціоналізації громадянського діалогу 
Дікова- Фаворська О. Роль конструкту «людина з функціональними обмеженнями здоров’я» в компенсації дефіциту розуміння соціальної суті людини з інвалідністю
Позднякова- Кирбят’єва Е. Методологічні аспекти структурування концепції реабілітаційного парку 
Яремчук С. Інтелектуальні джерела теорії релігійної економіки  


Н А ШI  А В Т О Р И  
З МI С Т  

 
 
Пошук по автору
Календар
Корисні посилання
http://www.kuei.npu.edu.ua
http://www.npu.edu.ua
http://gileya.org.ua
http://www.nbuv.gov.ua
http://www.bvp.npu.edu.ua
 
Copyright © 2009, novaparadigma.org.ua.
All rights reserved.