Наукові праці в дискурсі Нової парадигми - 12.06.2012

Вашій увазі запропоновані наукові праці з питань особистості, суспільства, соціального організму тощо, в яких розкриваються ідеї Нової парадигми.

 

Аутопоезис соціальних систем : колективна монографія (2010)

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ2003–2010. Інформаційно-бібліографічний покажчик (2011)

Саморегуляція соціального організму країни : колективна монографія (2010)

Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства: монографія (2011)

V. Bekh. A NOOMAN OF THE SOCIAL ORGANISM (2010)

V. P. Bekh. THE GENESIS OF THE SOCIAL STATE’S ORGANISM : monograph. Second edition (updated) (2000)

V. Bekh.  Person and Universe: Cognitive Analysis : monography (2011)

В. Бех. МОРФОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОГО СВІТУ (2011)

В. П. Бех. ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНОГО МИРА (1999)

В. Бех, А. Гашенко. ФІРМА В ДИСКУРСІ ОРГАНІЗМЕНОЇ ІДЕЇ (2005)

В. Бех М. П. Лукашевич М. В. Туленков. СОЦІАЛЬНА РОБОТА В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ (2008)

В.П. Бех, І.В. Малик. Технократизм у дискурсі проблем вищої школи: Монографія (2009)

В. П. Бех, Є. О. Шалімова. ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ: ПОШУКИ ПОЛІТИКОКУЛЬТУРНИХ ДЕТЕРМІНАНТ ПОВЕДІНКИ (2009)

В. П. Бех, Л. М. Семененко. СОЦІАЛЬНИЙ ОРГАНІЗМ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: САМООРГАНІЗАЦІЯ, САМОРЕГУЛЯЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ (2009)

Т. Бірюкова.  БОЛОНСЬКИЙ ІМПЕРАТИВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ (2005)

М. А. Бойчукю. ВЛАДА І ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ (2007)

О. Горпинич . СОЦІАЛЬНА РОБОТА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА (2004)

И. Колесникова. МЕХАНИЗМ СМЫСЛОГЕНЕЗА ЛИЧНОСТИ В ОНТОГЕНЕЗЕ. (2011)

Я. Курган. ПРИНЦИП СПАДКОЄМНОСТІ В РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНИХ СИСТЕМ (2010)

І.В. Малик. ФІЛОСОФСЬКИЙ ДИСКУРС ТЕХНОКРАТИЗМУ В ОСВІТНІХ КОНЦЕПЦІЯХ ХХІ СТОЛІТТЯ (2008)

C. Мартинюк. ГЕНЕЗИС ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ (2002)

Н.В. Найчук. Філософсько-педагогічна думка України: динаміка у цивілізацій- ному вимірі: Монографія (2008)

О.О. Невмержицька. ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ДИСКУРСІ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ (2007)

С.М.Попов Зворотний зв’язок у системі соціального менеджменту: монографія (2010)

Ю. Хайрулліна. СВІТОГЛЯДНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ (2011)

В. Халамендик. Інфраструктура соціальної роботи: теоретико-методологічний аналіз (2006)

І. Чайка. СИСТЕМНА ЦІЛІСНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК ФАКТОР ЙОГО ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (2005)


Ознайомитися з працями можна в розділі АРХІВ

 
 
Пошук по автору
Календар
Корисні посилання
http://www.npu.edu.ua
http://www.nbuv.gov.ua
http://www.bvp.npu.edu.ua
http://gileya.org.ua
http://www.kuei.npu.edu.ua
 
Copyright © 2009, novaparadigma.org.ua.
All rights reserved.